ચાલતી પટ્ટી

"R.K.Computer - લોઢવા આ બ્લોગમાં આપને અમે આવકારીએ છીએ,મુલાકાત બદલ આભાર."

May 11, 2017


👌👌 H tata Result declared Now


http://result.sebgujarat.com/result_htat.aspx

April 18, 2017

HTAT


News

💥 🇭 🇦 🇱🇱- 🇹 🇮 🇨 🇰 🇪 🇹 📮
💥 *HTAT પરીક્ષા ની હોલ ટીકીટ ડાઉનલોડ થવાની શરૂ થઇ ગયેલ છે.*

💥 *જાણો તમારો નંબર 6 સેન્ટરમાંથી કયા સેન્ટર પર આવ્યો છે ??*

✅ *તમારી હોલ ટીકીટ ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેની લીંક Google Chrome  મા ખોલો*

https://ojas.gujarat.gov.in/PrintApplForm.aspx?opt=OTMUam2FvAo=


Resalt

B.COM.Sem.5 Resalt

 Click Hare To View..... 


April 14, 2017

***  >   Gujarat Postal Circle Recruitment for 1912 Gramin Dak Sevak Posts
Details | Apply Online last : 11-05-2017

April 9, 2017

Rk Lodhva

💥 *ધોરણ-૧૦ ના નવા અભ્યાસક્રમના પાઠ્યપુસ્તકો ડાઉનલોડ કરો ફક્ત એક જ ક્લિકમાં* 💥

⭕Gujarati (F.L.)
⭕Hindi (S.L.)
⭕English (S.L.)
⭕Social Science
⭕Yog Swasthya & Sharirik Shikshan

🙏  Click Hare To View......@ 


February 16, 2017

News update

BREAKING NEWS:- VIDHYSAHAYAK BHARTI FINAL MERIT, CUT OFF MARKS AND CALL LETTER AVAILABLE NOW.
BREAKING NEWS:- VIDHYSAHAYAK BHARTI FINAL MERIT AND CALL LETTER AVAILABLE NOW.

VIDHYASHAYAK BHARTI 2017 FINAL MERIT & CALL LETTER AVAILABLE NOW. Click Here to View.... 


January 28, 2017

News Update

BREAKING NEWS:- VIDHYASAHAYAK BHARTI :-2017 ONLINE APPLICATION STARTS NOW.

BREAKING NEWS:- VIDHYASAHAYAK BHARTI :-2017 ONLINE APPLICATION STARTS NOW.
YOU CAN APPLY FOR VIDHYASAHAYAK BHARTI FROM BELOW LINK. Click Here To Apply Online 


January 22, 2017

Morning News

📢  🇻 🇮 🇩 🇭 🇾🇦
           🇸 🇦 🇭🇦🇾🇦🇰
              🇧 🇭  🇦 🇷 🇹 🇮📢

💥💥 *ब्रेकिंग न्युज:-विद्या सहायक भरती (6 थी 8)  कुल  6000 जग्याओ माटे ओफिसीयल नोटीफिकेशन डीक्लेर.*

*25/01/2017 थी 03/02/2017 सुधी ओनलाइन फोर्म भरी शकाशे.*

*જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ/ નગર શિક્ષણ સમિતિની પ્રાથમિક શાળાઓમાં *મુખ્ય શિક્ષક* *(1000)અને *વિદ્યાસહાયક-ધોરણ-6 થી 8 ની  6000 જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેરાત*

*🔮ગુજરાતી માધ્યમ*
*👉🏿ગણિત-વિજ્ઞાન-2545,*
*👉🏿ભાષા-1404,*
*👉🏿સામાજિક વિજ્ઞાન-1474*

*🔮અન્ય માધ્યમ*
*👉🏿ગણિત-વિજ્ઞાન-398*
*👉🏿ભાષા-84*
*👉🏿સામાજિક વિજ્ઞાન-95*

*અગત્યની જાહેરાત  વર્ષ : 2016/17*


📢 🇭 🇹 🇦 🇹 📢

💥💥 *ब्रेकिंग न्युज:- HTAT सीधी भरती कुल 1000 जग्याओ माटे ओफिसीयल नोटीफिकेशन डीक्लेर.*

🔹 *25/01/2017 थी 03/02/2017 सुधी ओनलाइन फोर्म भरी शकाशे.*🇲 🇺 🇸 🇹  🇸 🇭 🇦  🇷 🇪


January 17, 2017

News

RS. 1000 NI NAVI NOTE AAVSHE:- WEEKLY UPAD NI LIMIT 36000-40000 KARSHE:- NEWS REPORT.

RS. 1000 NI NAVI NOTE AAVSHE:- WEEKLY UPAD NI LIMIT 36000-40000 KARSHE:- NEWS REPORT.

we daily uploads various Circular About primary education department in.

Rklodhva.com


January 7, 2017

List


Tet 2 News ..

🇻 🇮 🇩 🇭 🇾🇦
🇸 🇦 🇭 🇦 🇾 🇦 🇰
  🇧 🇭 🇦 🇷 🇹 🇮

💥💥 *ब्रेकिंग न्यूज :- विद्यासहायक भरती 2017:- जिल्लावाइज अने विषय वाइज जग्याओ.*
*कुल अंदाजित जग्याओ-4908*


    💥 🇸 🇭 🇦 🇷 🇪 💥


Page 2 time tebal


POLICE CON. Time tebal ....@


January 6, 2017

News Update

💥💥 *BREAKING NEWS:-
पोलिस कॉन्स्टेबल शारीरिक कसोटी ना कॉल लैटर स्टार्ट. डाउनलोड करवा

    Click hare to Dowanload Now....@