ચાલતી પટ્ટી

"R.K.Computer - લોઢવા આ બ્લોગમાં આપને અમે આવકારીએ છીએ,મુલાકાત બદલ આભાર."

February 16, 2017

News update

BREAKING NEWS:- VIDHYSAHAYAK BHARTI FINAL MERIT, CUT OFF MARKS AND CALL LETTER AVAILABLE NOW.
BREAKING NEWS:- VIDHYSAHAYAK BHARTI FINAL MERIT AND CALL LETTER AVAILABLE NOW.

VIDHYASHAYAK BHARTI 2017 FINAL MERIT & CALL LETTER AVAILABLE NOW. Click Here to View.... 


January 28, 2017

News Update

BREAKING NEWS:- VIDHYASAHAYAK BHARTI :-2017 ONLINE APPLICATION STARTS NOW.

BREAKING NEWS:- VIDHYASAHAYAK BHARTI :-2017 ONLINE APPLICATION STARTS NOW.
YOU CAN APPLY FOR VIDHYASAHAYAK BHARTI FROM BELOW LINK. Click Here To Apply Online 


January 22, 2017

Morning News

📢  🇻 🇮 🇩 🇭 🇾🇦
           🇸 🇦 🇭🇦🇾🇦🇰
              🇧 🇭  🇦 🇷 🇹 🇮📢

💥💥 *ब्रेकिंग न्युज:-विद्या सहायक भरती (6 थी 8)  कुल  6000 जग्याओ माटे ओफिसीयल नोटीफिकेशन डीक्लेर.*

*25/01/2017 थी 03/02/2017 सुधी ओनलाइन फोर्म भरी शकाशे.*

*જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ/ નગર શિક્ષણ સમિતિની પ્રાથમિક શાળાઓમાં *મુખ્ય શિક્ષક* *(1000)અને *વિદ્યાસહાયક-ધોરણ-6 થી 8 ની  6000 જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેરાત*

*🔮ગુજરાતી માધ્યમ*
*👉🏿ગણિત-વિજ્ઞાન-2545,*
*👉🏿ભાષા-1404,*
*👉🏿સામાજિક વિજ્ઞાન-1474*

*🔮અન્ય માધ્યમ*
*👉🏿ગણિત-વિજ્ઞાન-398*
*👉🏿ભાષા-84*
*👉🏿સામાજિક વિજ્ઞાન-95*

*અગત્યની જાહેરાત  વર્ષ : 2016/17*


📢 🇭 🇹 🇦 🇹 📢

💥💥 *ब्रेकिंग न्युज:- HTAT सीधी भरती कुल 1000 जग्याओ माटे ओफिसीयल नोटीफिकेशन डीक्लेर.*

🔹 *25/01/2017 थी 03/02/2017 सुधी ओनलाइन फोर्म भरी शकाशे.*🇲 🇺 🇸 🇹  🇸 🇭 🇦  🇷 🇪


January 17, 2017

News

RS. 1000 NI NAVI NOTE AAVSHE:- WEEKLY UPAD NI LIMIT 36000-40000 KARSHE:- NEWS REPORT.

RS. 1000 NI NAVI NOTE AAVSHE:- WEEKLY UPAD NI LIMIT 36000-40000 KARSHE:- NEWS REPORT.

we daily uploads various Circular About primary education department in.

Rklodhva.com


January 7, 2017

List


Tet 2 News ..

🇻 🇮 🇩 🇭 🇾🇦
🇸 🇦 🇭 🇦 🇾 🇦 🇰
  🇧 🇭 🇦 🇷 🇹 🇮

💥💥 *ब्रेकिंग न्यूज :- विद्यासहायक भरती 2017:- जिल्लावाइज अने विषय वाइज जग्याओ.*
*कुल अंदाजित जग्याओ-4908*


    💥 🇸 🇭 🇦 🇷 🇪 💥


Page 2 time tebal


POLICE CON. Time tebal ....@


January 6, 2017

News Update

💥💥 *BREAKING NEWS:-
पोलिस कॉन्स्टेबल शारीरिक कसोटी ना कॉल लैटर स्टार्ट. डाउनलोड करवा

    Click hare to Dowanload Now....@ 


News Update


🔛◽🔛 સ્ટાફ સિલેકશન કમિશન ધ્વારા સરકારી કચેરીઓ માટે પટ્ટાવાળાની ૮૩૦૦ ખાલી જગ્યા માટે જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે.*

*🔹જગ્યા -૮૩૦૦*
*🔹ધોરણ ૧૦ પાસ*
*🔹છેલ્લી તારીખ -૩૦-૦૧-૨૦૧૭*
*🔹પગાર -૧૮૦૦૦+ભથ્થા*
*🔹વય મર્યાદા ૧૮ થી ૨૫ વર્ષ અને નિયમ મુજબ ઉપલી વય મર્યાદા માં છૂટછાટ*
*🔹ઓનલાઈન અરજી કરવા માટે*
🔴Rk computer Lodhva 7600397839🔴

 Clike hare to Apply Now.....@ 


January 3, 2017

News Repot...@


News Update

BREAKING NEWS :- VIDYASAHAYK BHARTI COMING SOON

Vidhyasahayk Bharti mate Darek  jilla na Roster register pramanit karva mate Niyamak saheb tarafthi official Letter karvama aavel chhe.
Vidhyasahayak bharti khub j tunka samayma aavnari che.
Vidhyasahayak bharti na Latest update mate Tet Htat Guru Blog ni mulakat leta raho...


December 31, 2016

31 st News....

📢 *नए साल का तोहफा: अब ATM से निकाल सकेंगे 4500 रुपए*
*कल से एटीएम से एक दिन में निकाल पाएंगे 4500 रुपए.*

GOOD NEWS:- 1 JANUARY THI ATM MA THI 4500 RUPIYA UPADI SHAKASHE.

GOOD NEWS:- 1 JANUARY THI ATM MA THI 4500 RUPIYA UPADI SHAKASHE.

NEW DELHI: The RBI has decided to increase the cash withdrawal limit from ATMs to Rs 4,500 per day from the present Rs 2,500 with effect from January 1.
However, there is no change in the weekly withdrawal limits, which stays at Rs 24,000.

the weekly limit per bank account remains unchanged at Rs 24,000 as the government tries to replace the outlawed currency with new bills.


 click hare to read this news....@ 


December 29, 2016

News 29/12/2016

BREAKING NEWS --LOKRAKSHAK BHARTI MATE GROUND TEST MATENU GROUND LIST DECLARED

BREAKING NEWS :--LOKRAKSHAK BHARTI MATE GROUND TEST MATENU GROUND LIST DECLARED

LOKRAKSHAK BHARTI MATE GROUND TEST MATENU GROUND LIST DECLARED

GROUND INCHARGE ADHIKARI LIST  GROUND INXHARGEASSISTANT ADHIKARI

⭐⭐LOKRAKSHAK BHARTI MATE GROUND TEST MATENU GROUND LIST DECLARE GROUND INCHARGE ADHIKARI LIST GROUND INCHARGE ASSISTANT ADHIKARI

Full details

Read page 1
Read page 2
Read page 3