ચાલતી પટ્ટી

"R.K.Computer - લોઢવા આ બ્લોગમાં આપને અમે આવકારીએ છીએ,મુલાકાત બદલ આભાર."

February 22, 2018

Tet 1 holl tickit dowanload now..

💥 *TET-1 પરીક્ષા હોલ-ટીકીટ ડાઉનલોડ ઓફિશિયલ  નોટીફિકેશન ઙીક્લેર.*

Click hare to dowanload

May 29, 2017

BREAKING NEWS:- GSEB DECALRED STD 10 S.S.C. EXAM RESULT 2017. CHECK YOUR RESULT HERE.
GSEB SSC class 10 examinations started from March 15 and concluded on March 25 this year.

The board is expected to release the results of 11 Lakh candidates on May 29.

The students can take the printout of the results after downloading it.

Apart from the Gujarat Board's official results website, alternate websites like www.kjparmar.in will also host the Gujarat Board Class 10 or SSC results 2017.

Click Here to check Result            

May 11, 2017


👌👌 H tata Result declared Now


http://result.sebgujarat.com/result_htat.aspx

April 18, 2017

HTAT


News

💥 🇭 🇦 🇱🇱- 🇹 🇮 🇨 🇰 🇪 🇹 📮
💥 *HTAT પરીક્ષા ની હોલ ટીકીટ ડાઉનલોડ થવાની શરૂ થઇ ગયેલ છે.*

💥 *જાણો તમારો નંબર 6 સેન્ટરમાંથી કયા સેન્ટર પર આવ્યો છે ??*

✅ *તમારી હોલ ટીકીટ ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેની લીંક Google Chrome  મા ખોલો*

https://ojas.gujarat.gov.in/PrintApplForm.aspx?opt=OTMUam2FvAo=


Resalt

B.COM.Sem.5 Resalt

 Click Hare To View..... 


April 14, 2017

***  >   Gujarat Postal Circle Recruitment for 1912 Gramin Dak Sevak Posts
Details | Apply Online last : 11-05-2017

April 9, 2017

Rk Lodhva

💥 *ધોરણ-૧૦ ના નવા અભ્યાસક્રમના પાઠ્યપુસ્તકો ડાઉનલોડ કરો ફક્ત એક જ ક્લિકમાં* 💥

⭕Gujarati (F.L.)
⭕Hindi (S.L.)
⭕English (S.L.)
⭕Social Science
⭕Yog Swasthya & Sharirik Shikshan

🙏  Click Hare To View......@ 


February 16, 2017

News update

BREAKING NEWS:- VIDHYSAHAYAK BHARTI FINAL MERIT, CUT OFF MARKS AND CALL LETTER AVAILABLE NOW.
BREAKING NEWS:- VIDHYSAHAYAK BHARTI FINAL MERIT AND CALL LETTER AVAILABLE NOW.

VIDHYASHAYAK BHARTI 2017 FINAL MERIT & CALL LETTER AVAILABLE NOW. Click Here to View.... 


January 28, 2017

News Update

BREAKING NEWS:- VIDHYASAHAYAK BHARTI :-2017 ONLINE APPLICATION STARTS NOW.

BREAKING NEWS:- VIDHYASAHAYAK BHARTI :-2017 ONLINE APPLICATION STARTS NOW.
YOU CAN APPLY FOR VIDHYASAHAYAK BHARTI FROM BELOW LINK. Click Here To Apply Online 


January 22, 2017

Morning News

📢  🇻 🇮 🇩 🇭 🇾🇦
           🇸 🇦 🇭🇦🇾🇦🇰
              🇧 🇭  🇦 🇷 🇹 🇮📢

💥💥 *ब्रेकिंग न्युज:-विद्या सहायक भरती (6 थी 8)  कुल  6000 जग्याओ माटे ओफिसीयल नोटीफिकेशन डीक्लेर.*

*25/01/2017 थी 03/02/2017 सुधी ओनलाइन फोर्म भरी शकाशे.*

*જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ/ નગર શિક્ષણ સમિતિની પ્રાથમિક શાળાઓમાં *મુખ્ય શિક્ષક* *(1000)અને *વિદ્યાસહાયક-ધોરણ-6 થી 8 ની  6000 જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેરાત*

*🔮ગુજરાતી માધ્યમ*
*👉🏿ગણિત-વિજ્ઞાન-2545,*
*👉🏿ભાષા-1404,*
*👉🏿સામાજિક વિજ્ઞાન-1474*

*🔮અન્ય માધ્યમ*
*👉🏿ગણિત-વિજ્ઞાન-398*
*👉🏿ભાષા-84*
*👉🏿સામાજિક વિજ્ઞાન-95*

*અગત્યની જાહેરાત  વર્ષ : 2016/17*


📢 🇭 🇹 🇦 🇹 📢

💥💥 *ब्रेकिंग न्युज:- HTAT सीधी भरती कुल 1000 जग्याओ माटे ओफिसीयल नोटीफिकेशन डीक्लेर.*

🔹 *25/01/2017 थी 03/02/2017 सुधी ओनलाइन फोर्म भरी शकाशे.*🇲 🇺 🇸 🇹  🇸 🇭 🇦  🇷 🇪


January 17, 2017

News

RS. 1000 NI NAVI NOTE AAVSHE:- WEEKLY UPAD NI LIMIT 36000-40000 KARSHE:- NEWS REPORT.

RS. 1000 NI NAVI NOTE AAVSHE:- WEEKLY UPAD NI LIMIT 36000-40000 KARSHE:- NEWS REPORT.

we daily uploads various Circular About primary education department in.

Rklodhva.com


January 7, 2017

List


Tet 2 News ..

🇻 🇮 🇩 🇭 🇾🇦
🇸 🇦 🇭 🇦 🇾 🇦 🇰
  🇧 🇭 🇦 🇷 🇹 🇮

💥💥 *ब्रेकिंग न्यूज :- विद्यासहायक भरती 2017:- जिल्लावाइज अने विषय वाइज जग्याओ.*
*कुल अंदाजित जग्याओ-4908*


    💥 🇸 🇭 🇦 🇷 🇪 💥


Page 2 time tebal